SKADEÅRSAK/ANALYSE

 

Skadeårsak er en nødvendig informasjon til forsikringsselskapet, men også til forsikringstaker.

Ingen ønsker skade på kostbart elektronisk utstyr. En analyse av skadeårsak vil også gi forsikringstaker informasjon om hva som må iverksettes av tiltak for å kunne unngå eventuelle fremtidige skader og driftsavbrudd.

Vi har instrumenter (klikk her) som hjelper til riktig analyse av skade som har oppstått. På bakgrunn av analyser / målinger og erfaring finner vi frem til den korrekte skadeårsak. Vi benytter analyseinstrumenter for måling av blant annet transientespenninger i sterkstrømsanlegget, såkalte ”sniffer-instrumenter” for å oppdage elektromagnetisk påvirkning fra støykilder.

Analyseinstrument for ”diskrete komponenter”, som elektrolyttkondensatorer (spesielt anvendelig på strømforsyninger) for å fastslå uttørking av elektrolytter (et aldringsfenomen), for motstander (også elektroniske komponenter) hvor bestandigheten av motstanden forringes ved aldring og for høy driftstemperatur.

Vi avdekker skaderårsak der for høy driftstemperatur har forårsaket ”logiske feil” dvs. at det magnetiske materialet i harddisker og andre komponenter som lagrer data magnetisk har blitt utsatt for så stor temeraturpåkjenning at dette forringer det magnetiske materiale slik at feil oppstår.

Analyse av oksidering vurderes visuelt ved benyttelse av mikroskop. En takstrapport bør være ”lett oppfattelig” for saksbehandleren. Derfor har vi valgt å skrive enkle rapporter, slik at konklusjonen fremkommer klart og tydelig. Dette, i tillegg med en klar informasjon i henhold til sikkerhetsforskriftene gjør arbeidet enklere for saksbehandler for å konkludere om skadeårsak er erstatningsmessig  eller ikke, samt å foreta eventuelle reduksjoner  i skadeoppgjøret, hvis ikke sikkerhetsforskriftene er oppfylt.

 

                                                        

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                         

                       

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund