REPARASJON/KONDEMNERING

 

Det er ikke alltid økonomisk forsvarlig å reparere. Reparasjonsprisen kan fort overstige både skadedagens gjenanskaffelsespris for tilsvarende ting/enhet/objekt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes og EDB-TAKST AS anbefaler hva som er økonomisk forsvarlig.

 

REPARASJON BLIR IKKE ALLTID VELLYKKET

 

Det kommer oftest an på hvilken form for skade objektet har vært utsatt for om en reparasjon blir vellykket eller ikke.

 

Senskader inntrer dessverre ofte, og spesielt ved:

 

- Induksjon av transiente spenninger på grunn av atmosfæriske

  utladninger (Lyn)

- Objektet har vært i kontakt med / neddynket av flytende

  alkaliske væsker. (Korrosjon / Oksidasjon)

- Overoppheting

  Magnetisk materiale har den særegenhet at alle elektroner i

  det magnetiske materialet har ”samme spinn” dvs. alle elektronene

  roterer i samme retning rundt sin egen akse.

  Overoppheting kan føre til at denne felles rotasjonsstrukturen til

  elektronene opphører. Magnetismen kan da svekkes i det

  magnetiske materialet; ref. harddisker og integrerte kretser som

  lagrer data, PROM, EPROM, CMOS, div. SMD etc., og fører til

  ustabilitet og periodiske feil.

Statiske utladninger kan føre til det samme som nevnt i punkt 1.

Mekaniske påvirkninger som ”objektet falt ned fra kontorpulten

  etc. (mekanisk støt).

  Dette kan føre til blant annet ”vakkel-kontakter ” i  print-plater

  og igjen føre til periodiske feil/problemer som er svært

  vanskelig å avdekke for reparasjonsfirmaet; (senskade-

  problematikk.)

 

Senskader kan føre til merarbeid både for forsikringstaker og forsikringsselskapene. Det kan oppstå uenighet og et mulig svekket

tillitsforhold.

  

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                                                

 

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund