HURTIGTAKST

 

Denne benyttes av forsikringsselskapene for mindre enheter, f.eks. 1 stk. PC, printer og skjerm. Vi må selv få vurdere forespørselen om HURTIGTAKST, da noen av oppdragene kan føre til betydelig arbeid for oss, og må takseres som ordinær takst.

 

Forsikringsselskapet vil få en rask tilbakemelding vedrørende dette (før eventuell takseringen påbegynnes.)

 

Hurtigtakstrapporten kommer oppdragsgiver i hende max. 2 dager etter bestilling.

 

Hurtigtaksten inneholder:

 

*    Produktbetegnelse på produkt som skal takseres (årsmodell)

*    Skadedagens gjenanskaffelsespris på tilsvarende produkt, samt

      produktbetegnelse

*    Verdi før skade (Markedsverdi)

*    Omsetningsverdi

 

Skjemaet som benyttes for HURTIGTAKST-oppdrag fylles ut av oppdragsgiver og sendes EDB-TAKST AS pr. e-mail eller fax.

 

Skjemaet for HURTIGTAKST printes ut HER

 

Skjemaet kan også benyttes ved bestilling på ordinær takst da som forside til en eventuell mer omfattende dokumentasjon som vedlegges fra oppdragsgiver.

 

Vi innhenter også (selvfølgelig) nødvendig dokumentasjon fra forsikringstaker.

 

Skadeårsak analyse:

Vi  vurderer IKT installasjoner opp mot forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter.

 

Tyveri taksering:

Analyser foretas av hendelsesforløp og fysisk bygning-skallsikring; (B1, B2, B3-krav) og i henhold til forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter.

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                                                

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund