ORDINÆR TAKSTRAPPORT

 

 

Takstrapporten inneholder:

A)        Produkt:

Spesifikasjon og modellbetegnelse som inneholder opplysning om enheten/tingen/objektet som skal takseres..

Erstattes av: (Erstatningsprodukt)

Skadedagens gjenanskaffelsespris for tilsvarende / eller i det vesentlige tilsvarende produkt med spesifikasjon og modellbetegnelse som inneholder opplysning om enheten/tingen/objektet

B)        Årsmodell:

Det året enheten/tingen/objektet var kjøpt som nytt (ikke evt. når det var kjøpt som brukt).

C)        Reparasjon / gjenanskafelsespris:

Hva koster det å reparere / gjenanskaffe til samme stand som på skadedagen?

D)        Verdi på skadedagen:

(Denne verdien benyttes som utgangspunkt for erstatningen)

Dette er den verdien enheten/tingen/objektet har på skadedagen med fratrekk for alder, slitasje, umodernitet, gjenstående brukstid etc.

E)        Omsetningsverdi:

Dette er den faktiske verdien enheten/tingen/objektet har hvis det skulle selges med en gang (spot pris). Omsetningsverdien benyttes av forsikringsselskapene hvis forsikringstaker ikke skal gjenanskaffe enheten/tingen/objektet.

F)        Skadeårsak:

Vi finner spesifikk skadeårsak; hva skjedde?

Har skaden oppstått ved at det er ”logisk feil” eller ”fysisk skade”.

Vi vurderer mulig REGRESS.

Hendelsesforløpet ved tyveri klarlegges og B1,B2,B3 krav med vurdering av sikkerhetsforskrifter i henhold til selskapets sikkerhetsforskrifter; låser, gitter etc. gjennomgåes.

G)       Sikring:

Vi beskriver sikring av den elektroniske enheten/tingen/objektet både på 230V/400V og på signal/sløyfe/kommunikasjonssiden i henhold til sikkerhetsforskriften i forsikringsvilkåret. Er sikkerhetsforskriftene overholdt? Hva mangler eventuelt av sikringsutstyr?

H)       Årsakssammenheng:

Er det årsakssammenheng mellom skaden og evt. manglende eller for dårlig sikring?

I)        Tilstand:

Hvilken tilstand var enheten/tingen/objektet i rett før skaden?

Hvordan var enheten/tingen/objektet vedlikeholdt?

Hvilket teknisk miljø var det plassert i etc. ?

J)        Kommentarer:

Her kommenterer vi sentrale forhold som avdekkes ved for eksempel besiktigelse; noe som kan ha nytte for totalvurderingen av saken.

 

 

 

                                                          

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                                                

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund