HVA TAKSERER VI?

 

Firmaet foretar taksering av elektronisk og elektroteknisk utstyr (IKT-utstyr):

 

- PC'er og perifert utstyr, -printere, scannere, skjermer

 

- Datasentraler  

               

- Kommunikasjonsutstyr (trådbundet og radio (trådløst))

 

 -Telefonsentraler med perifert utstyr

 

- PLS (programmerbare logiske sentraler) – Elektroniske styringssystemer

 

- SD – anlegg (Sentrale driftsovervåkningssystemer)

  Styring av varme /lys etc. mye benyttet i bygninger av en hvis størrelse.

 

- 230V anlegg (IT, TT), 400V systemer (TNS – TNC)

 

- Elektronisk styrte maskiner – CNC

 

- Kjøleanlegg for datasentraler

 

- Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS)

 

- Medisinsk teknisk utstyr – Laser / Røntgen etc.

 

- Flyteknisk utstyr – overvåkningsutstyr – navigasjonsutstyr

 

- Militært elektronisk utstyr – radar etc.

 

- Div. elektroniske kamera/varmesøkende (termiske)

 

- Fotoutstyr – video og digitale/analoge kamera

 

- PA-anlegg, forsterkere, høyttaleranlegg, mixepulter

 

- Elektroniske instrumenter – av alle slag..

 

- Maskiner med elektronisk styring (de fleste maskiner er styrt elektronisk)

 

 

Kort sagt: Alt utstyr som er tilsluttet strøm og spenning 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                                                

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund