EDB-TAKST AS.

 

Firmaet ble etablert i 1988 av Roger Elstad. 

Øistein Skoglund har arbeidet for EDB-TAKST AS siden 1990.

 

Vi er tilsluttet Norges Takseringsforbund (NTF) og Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). Vi innehar ingeniør- og økonomikompetanse fra universitet og høyskoler. 

 

Selskapet utfører kun takseringsoppdrag.

 

Våre spesialområder er analyse av skader på IKT-utstyr som har vært utsatt for el-fenomenskader, andre overspenningsskader, termiske skader og vannskader.

 

EDB-TAKST AS tilbyr faglig dyktighet, kunnskap og erfaring !

  

Takstområde:

Taksering av elektronisk utstyr (IKT-utstyr);

alt utstyr som er tilkoplet spenning /strøm

 

Skadetaksering.

El-fenomenskader, termiske skader, vannskader, slitasje etc.

 

Verditaksering:

Utgangspunktet er skadedagens gjenanskaffelsespris for tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende produkt.

 

Skadeårsak analyse:

Vi  vurderer IKT installasjoner opp mot forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter.

 

Tyveri taksering:

Analyser foretas av hendelsesforløp og fysisk bygning-skallsikring; (B1, B2, B3-krav) og i henhold til forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter.

 

 

HVA ER  EDB-TAKST AS' ARBEIDSOMFANG OG PROFESJON?

 

EDB-TAKST AS finner frem til dagens korrekte gjenanskaffelsespris på tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr (gjenanskaffelsespris på skadedagen).

 

Korrekt skadeårsak fastslåes!

 

- vi foretar verdivurdering på skadet / stjålet utstyr (på skadedagen),

 

- det settes korrekt kostnad for tilsvarende gjenanskaffelsesutstyr,

 

- vi kalkulerer / analyserer kostnader ved reinstallasjon - konfigurering av

  gjenanskaffet utstyr,

 

- kostnad ved rekonstruksjon av data vurderes i h.h.t. sikkerhetsforskrifter i

  forsikringsselskapets forsikringsvilkår,

 

- vi konstaterer hendelsesforløpet ved tyveri og vurderer fysisk ”skallsikring” i

  henhold til  forsikringsvilkår,

 

- oppfølging og nødvendig kommunikasjon med forsikringstaker og

  forsikringsselskapets saksbehandler,

 

- vi bestreber god positiv kommunikasjon med forsikringsselskapets kunde

  (forsikringstaker).

 

Leveringsdyktighet! (Takstrapporten kommer selskapet i hende så fort som mulig).

 

Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet - alle dager - hele året.

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                             

                                                

                                                                                

                         

 

 

 

 

                       

    

Christiania © • 2010 • Copyright

                                                                       

 

 

 Objektiv totalleverandør innen skadetaksering -

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

 

 

 

 

           

                                      

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

                                EDB-TAKST AS

 

 

 

 

 

                                 

                                   Objektiv totalleverandør innen skadetaksering:

skadeårsak, sikring, verdi og avbrudd

 

Takstbestillingsskjema:

 

Ordinær takstbestilling (trykk her)

 

Hurtigtakst (trykk her)

 

(Hurtigtakst benyttes for verditaksering av enkeltprodukter)  

 

Kontakt:

 

skoglund@edbtakst.no

906 65 600 telefon

671 25 695 fax

 

Høvikveien 2, 1363 HØVIK

                      Medlem av NEK

 

 

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sertifisert av Norges Takseringsforbund